TOPlist

Vítáme Vás na stránkách periodika

Zeměpisné a vlastivědné spisy

Obsah tvoří nerozsáhlé odborné resp. populárně odborné geografické a vlastivědné články.

Redaktor: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., zdeneklip@email.cz.

Bezplatné poštovní zasílání je spojeno s členstvím v Zeměpisném a vlastivědném sdružení.

 

 

© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.