Zeměpisné a vlastivědné spisy
číslo 47 (1/2021)


ZDENĚK LIPSKÝ

ULTRAPROMINENTNÍ VRCHOLY

Ultraprominentní vrchol (anglicky ultra prominent peak) je hora s prominencí 1500 m a vyšší. Termín ultra poprvé použil americký geograf Stephen Fry ve své studii z roku 1980, v níž se zabýval prominencí vrcholů ve státě Washington. Jeho původní termín ultra major mountain (ultra-důležitá hora) se vztahoval na vrcholy s prominencí minimálně 5000 stop (1524 m). K pochopení zbývá vysvětlit termín prominence. Proto na úvod nejprve terminologické a metodické vyjasnění, co je prominence a jak ji vypočítat.

Terminologie

Prominence či význačnost charakterizuje relativní výšku, tedy topografickou význačnost hory. Počítá se jako převýšení mezi jejím vrcholem a tzv. klíčovým sedlem, které ji odděluje od nejbližší vyšší, tzv. mateřské hory. Jinými slovy jde o počet výškových metrů, o které musíme z vrcholu minimálně sestoupit, abychom se dostali na vyšší místo. Alternativní definice si pomáhá příměrem se stoupající hladinou moře. Pokud by hladina moře stoupla až do klíčového sedla, stala by se z dané hory nejvyšší hora samostatného ostrova. Ta by měla výšku rovnou její prominenci. Nejlépe si to vysvětlíme na příkladu z našich hor. Pro Králický Sněžník (1423 m) je mateřskou >>>


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.