Zeměpisné a vlastivědné spisy
číslo 48 (2/2021)


JAROMÍR KOLEJKA

SEGMENTY STAROBYLÉ KULTURNÍ KRAJINY MORAVY

Realita staré kulturní krajiny českých zemí

Zbytky staré krajiny jsou nepochybně zajímavým a přitom málo známým historickým a přírodně kulturním dědictvím. Kulturní krajiny ČR se vyznačují dlouhými obdobími kontinuálního vývoje, který v nejstarších sídelních oblastech začal již někdy v neolitu. Každé následující období přepisovalo využití a vzhled krajiny podle aktuálních potřeb a možností. Samozřejmě každá modernizace vedla k úbytku dědictví z předchozích dob. Každé období lidských dějin však přináší rozmanité inovace. V následujícím období se pak znaky starších dob zpravidla jeví jako reliktní. K zamyšlení stojí úvaha, zda při každé modernizaci krajinu „zcela přepisovat“, nebo zda v ní ponechat „něco z minulosti“. Kulturní krajina českých zemí tak zůstává z hlediska vzhledu a fungování v podstatě „mnohočasová“, jak se v ní vedle sebe nacházejí relikty různých období minulosti.

Teritoriální rozsah a kvalita těchto reliktů jsou mimořádně pestré. Čím vyšší stáří je krajinným reliktům minulosti přisuzováno, tím lze jich pochopitelně nalézt méně. Vzhledem k tomu, že zásadní změny ve využívání a vzhledu prodělala kulturní krajina českých zemí v období průmyslové společnosti, a především >>>


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.